Els ordinadors a les aules de secundària

En la meva opinió el fet de que l'alumnat pugui disposar dels ordinadors en les aules del grup-classe té molts avantatges. D'una banda es descongestiona les aules d'informàtica, facilitant d'aquesta manera l'accés als recursos escollits pel professorat i a la recerca d'informació. D'altra banda pot permetre, amb una adequada planificació,  l'atenció a la diversitat, tant per aquell alumnat amb un ritme d'aprenentatge més lent com per aquell que el tenen molt més ràpid. Finalment, permet implementar de forma eficient altres metodologies d'aprenentatge-ensenyament, com el treball cooperatiu , gràcies a les diferents eines disponibles en la web 2.0.

Escribir comentario

Comentarios: 0