BLOC


La gamificació a l'aula

Molt interessant el curs MOOC de gamificació d'educaLAB moocintef.

El meu avatar:

0 comentarios

¿Qué significa ser un ciudadano culto y autónomo en la sociedad digital?"

De lo expuesto en el espacio de debate resumo los siguientes puntos:

  • Ser hábil para buscar y discriminar la información que necesita en cada momento. Reformularla para su provecho o de la comunidad (social y profesional).
  • Ser capaz de adaptarse a las diferentes necesidades en una sociedad de grandes cambios en poco tiempo.
  • Ser capaz de aplicar los objetivos personales, profesionales o sociales con diferentes y innovadoras soluciones tecnológicas.
0 comentarios

MOOC "Enseñar y evaluar la competencia digital". Presentación

Un saludo a todos. Me incoporo al curso "Enseñar y evaluar la competencia digital", una propuesta de formación en línea del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF). He tardado un poco a hacer la presentación porqué he aprovechado para actualizar y recuperar este blog que inicié hace un tiempo.

A continuación os detallo las respuestas a las preguntas de la primera tarea del curso.

Soy biológo y docente en educación secundaria. También he desempeñado responsabilidades de coordinador TAC y soy un apasionado de este campo y de sus aplicaciones en educación. Creo en las nuevas metodologias de aprendizaje y me gusta experimentar, crear y rediseñar actividades de aprendizaje. He aplicado metodologias de trabajo cooperativo, estrategias POE, etc.

Como actividades favoritas me gusta hacer excursiones, la fotografia y cualquier actividad relacionada con la naturaleza.

0 comentarios

Els ordinadors a les aules de secundària

En la meva opinió el fet de que l'alumnat pugui disposar dels ordinadors en les aules del grup-classe té molts avantatges. D'una banda es descongestiona les aules d'informàtica, facilitant d'aquesta manera l'accés als recursos escollits pel professorat i a la recerca d'informació. D'altra banda pot permetre, amb una adequada planificació,  l'atenció a la diversitat, tant per aquell alumnat amb un ritme d'aprenentatge més lent com per aquell que el tenen molt més ràpid. Finalment, permet implementar de forma eficient altres metodologies d'aprenentatge-ensenyament, com el treball cooperatiu , gràcies a les diferents eines disponibles en la web 2.0.

0 comentarios

El llenguatge multimèdia en educació

L'alumnat actual i futur, és un fort consumidor de productes digitals i per tant, està molt familiaritzat en la manipulació digital, però a més a més està habituat a un cert nivell de qualitat de gràfics i d'imatges que després no es correspon amb les aplicacions educatives multimèdies actuals. És per això que és necessari fer una aposta per una nova estètica digital deixant de banda aquells models amb gràfics senzills, plans i sense efectes especials, per aquells altres que els hi són més quotidians.

0 comentarios