LLIBRES DIGITALS


De la mateixa forma que pasava amb els llibres de text, els llibres digitals no ofereixen tot el ventall de possibilitats didàctiques, de recursos i d'activitats adequades per a cada moment i per a cada cas particular que s'esdevé en una aula amb alumnes diversos, amb diferents ritmes d'aprenentatge i amb diferents intersessos vers les temàtiques curriculars.

De totes maneres crec, que l'alumnat i les famílies han de tenir un llibre de text de referència a partir del qual s'articulin les estratègies necessàries per ajudar en la organització escolar i en el procès d'aprenentatge. Els criteris a partir dels quals s'arriba a la decisió d'una oferta editorial no és fàcil i de vegades és controvertida i per tant cal una reflexió important en aquest sentit.

De forma paral·lela el professorat ha d'adaptar, per a cada situació  espacial i temporal del seu alumnat, els continguts, les eines i els recursos que el permetin interactuar de la forma més eficaç possible  amb els seus alumnes. La creativitat de molts professionals de l'educació que de forma desinteresada publiquen i aporten solucions didàctiques a cadascun dels reptes que es presenten en les aules i l'efecte amplificador de la xarxa d'Internet que actua com un mirador de infinites propostes ha de fer possible construir i dissenyar els llibres digitals a mida per a cada ocasió.