PORTAFOLI


El portafolis o dossier d’aprenentatge és un dossier evolutiu que recull documents que descriuen i il·lustren l'itinerari, l'experiència i les competències de la persona que l'ha generat. Pot ser utilitzat amb finalitats d'aprenentatge, de reflexió, d'avaluació o de presentació. És una potent eina educadora que contribueix a què l’aprenent esdevingui progressivament més hàbil i autònom per identificar la qualitat de les seves produccions i les possibles àrees de millora. Podem definir el portafolis com un metatext (un text fet d’altres textos) amb els següents trets:

  1. És una col·lecció de treballs (el conjunt té sentit i una finalitat).
  2. És una selecció de treballs (feta a partir d’un arxiu previ).
  3. Hi ha una reflexió, que permet guiar l’autor del portafolis perquè l’entengui i avaluï amb coneixement.
  4. Mostra progrés i aprenentatge, encara que no s’hi incloguin tots els documents o totes les proves.
  5. Documenta la diversitat, i això mostra que cada aprenent és irrepetible.
  6. És comunicatiu, en el sentit que comparteix el que ha valorat l’autor del portafolis amb allò que es considera important en el context en què estudia o treballa.

Fonts: Articles: el portafolis, Ed. Graó, Bcn, 2005Metodologies

Idees i activitats dissenyades per portar a terme en el grup classe.


Aprenentatge cooperatiu

Recull d'activitats dissenyades per a portar a terme en el grup classe.


Disseny gràfic no professional

Recull d'dees i de dissenys gràfics realitzats de forma gratuïta en àmbits educatius.